Djembe

High end Guinean djembe shell - Mahogany (djala) djembe

Supreme Guinea djembe shell